Εκτελεσμένα

Παρακάτω εμφανίζονται τα έργα που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία μας

Tμήμα: Λιόσια, Μαγούλα, Θριάσιο
Προϋπολογισμός: 14.000.040,00 €
Φορέας: ΕΡΓΟΣΕ
Ανάδοχος: Κ/ξια Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Εδραίος Α.Τ.Ε.

Tμήμα: Οδοί στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
Προϋπολογισμός: 3.500.000,00 €
Φορέας:Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ασφαλτοεμπορική Α.Ε.

Tμήμα: Βορειο-Δυτικό τμήμα Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €
Φορέας:Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ασφαλτοεμπορική Α.Ε.

1 ... 3 4