Εκτελεσμένα

Παρακάτω εμφανίζονται τα έργα που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία μας

Τμήμα: Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου
Προϋπολογισμός: 17.314.750,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Tμήμα: Aπό χ.θ. 6+000 έως χ.θ. 12+162
Προϋπολογισμός: 14.000.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τέχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Tμήμα: Κερατέα - Λαύριο
Προϋπολογισμός: 3.300.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Τμήμα: Γλυκά Νερά
Προϋπολογισμός: 6.746.816,58 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Εργοδομή Μακεδονίας ΑΤΕ

1 2 ... 4