Οικονομικά στοιχεία

Επιλέξτε ένα από τα links για να δείτε τον ισολογισμό της κάθε εταιρείας, για το αντίστοιχο έτος: