Εκτελεσμένα

Παρακάτω εμφανίζονται τα έργα που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία μας

Tμήμα: Παιανία - Σπάτα
Προϋπολογισμός: 5.650.000,00 €
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Tμήμα: Παιανία, Σπάτα, Λούτσα
Προϋπολογισμός: 3.425.000,00 €
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Tμήμα: Ιστορικό Κέντρο Άργους
Προϋπολογισμός: 6.664.140,00 €
Φορέας: Δήμος Άργους
Ανάδοχος: Κ/ξια Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Tμήμα: 3ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα
Προϋπολογισμός: 5.023.000,00 €
Φορέας: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/ξια Ασφαλτοεμπορική Α.Ε. - Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε.