Η Εταιρεία

cut-n-cover bridge constructionΗ εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1984 και δραστηριοποιείται στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Κατέχει 4ης τάξης πτυχίο σε έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά και Υδραυλικά, 3ης για έργα Λιμενικά και 2η τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και Βιομηχανικά – Ενεργειακά. Έχει εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα συστήματα ποιότητας ISO, ενώ διαθέτει πιστοποιητικό CΕ για τα παραγόμενα υλικά (ασφαλτοσκυρόδεμα και αδρανή υλικά ).
Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα (εργοστάσιο) παραγωγής ασφαλτικών σκυροδεμάτων παραγωγικότητας 1.000tn ημερησίως που λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση 20 στρεμμάτων στην Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου. Η μονάδα διαθέτει άδεια παραγωγής αορίστου διαρκείας καθώς και άδεια περιβαλλοντολογικών όρων.
Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών και σε συνδυασμό με τον ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό – εργατοτεχνικό προσωπικό, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είναι πρωτοπόρος του κλάδου της, ιδιαίτερα σε έργα κατασκευής – συντήρησης οδοποιίας καθώς και σε οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
Ο Όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ απαρτίζεται επιπλέον από τις εταιρείες ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. με 3ης τάξης πτυχίο καθώς και τις ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΦΙΛΟΘΕΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.