Η Εταιρεία

cut-n-cover bridge constructionΗ εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ιδρύθηκε το 1984 με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. από τον Γεώργιο Μαστροκώστα, Εμπειροτέχνη Εργολάβο Δημοσίων Έργων και τον Ανδρέα Νικολακάκη, Πολιτικό Μηχανικό, ως εξέλιξη της εταιρείας Γ. Μαστροκώστας – Α. Νικολακάκης Ο.Ε. η οποία δραστηριοποιούταν στο χώρο της παραγωγής και προμήθειας ασφαλτικών σκυροδεμάτων από το 1981. Η εταιρεία μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. το 1996 και δημιουργείται 2η εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Το 2000 προχωρά στην αγορά και απορρόφηση των εταιρειών ΘΑΛΗΣ Α.Ε. και ΑΑΓΗΣ Α.Τ.Ε. Μετά την συγχώνευση η εταιρεία κατατάσσεται στα μητρώα του ΥΠΕΧΩΔΕ στην 5η τάξη πτυχίου ενώ παράλληλα η ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στην 3η τάξη.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα (εργοστάσιο) παραγωγής ασφαλτικών σκυροδεμάτων παραγωγικότητας 1.000tn ημερησίως που λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση 20 στρεμμάτων στην Βιομηχανική Περιοχή του Κορωπίου. Η παραγωγική μονάδα διαθέτει άδεια παραγωγής αορίστου διαρκείας καθώς και άδεια περιβαλλοντολογικών όρων.

Με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών και την ιδιωτική μονάδα παραγωγής ασφαλτικών σκυροδεμάτων σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είναι πρωτοπόρος του κλάδου της, ιδιαίτερα σε έργα κατασκευής και συντήρησης οδοποιίας καθώς και σε οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατέχει 4ης τάξης πτυχίο σε έργα Οδοποιίας, Οικοδομικά και Υδραυλικά, 3ης για έργα Λιμενικά και 2η τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Βιομηχανικά – Ενεργειακά. Έχει εγκατεστημένο σύστημα ποιότητας ISO 9001, 14001 & 18001 και έχει πιστοποιητικό CΕ για τα παραγόμενα υλικά (θερμά και ψυχρά ασφαλτικά σκυροδέματα).
Κατά την τελευταία δεκαετία οι δύο εταιρείες έχουν εκτελέσει σημαντικά έργα προϋπολογισμού άνω των 170.000.000,00 € (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. : 137.554.307,00 € και ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. : 34.165.364,00 €).