Εκτελεσμένα

  • Εκτελεσμενα εργα »
  • Ολοκλήρωση αποδεκτών για την αντιπλημμυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού

Tμήμα: Χαλάνδρι, Βριλήσσια
Προϋπολογισμός: 12.138.000,00 €
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.