Εκτελεσμένα

  • Εκτελεσμενα εργα »
  • KΟ6/05 : Βελτίωση της οδού Κερατέας - Αναβύσσου - Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας

Τμήμα: Κερατέας - Αναβύσσου
Προϋπολογισμός: 3.800.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.