Εκτελεσμένα

Tμήμα: Κερατέα - Λαύριο
Προϋπολογισμός: 3.300.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.