Εκτελεσμένα

Tμήμα: Aπό χ.θ. 6+000 έως χ.θ. 12+162
Προϋπολογισμός: 14.000.000,00 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τέχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.