Εκτελεσμένα

  • Εκτελεσμενα εργα »
  • Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40: Παιανία - Σπάτα - Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής)

Tμήμα: Σπάτα - Λούτσα
Προϋπολογισμός: 10.350.000,00 €
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.