Εκτελεσμένα

  • Εκτελεσμενα εργα »
  • ΚΟ2/01: Ανακατασκευή οδού Σταυρού - Λαυρίου εντός του Δήμου Γλυκών Νερών

Τμήμα: Γλυκά Νερά
Προϋπολογισμός: 6.746.816,58 €
Φορέας: ΥΠΟΜΕΔΙ
Ανάδοχος: Ελληνική Τεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε. - Εργοδομή Μακεδονίας ΑΤΕ